Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Forsendelse og retur

Forsendelse og retur

LofotenFiskeoljer, Arctic Fishoil Company AS ( Heretter kalt AFC)

Leveranse
Vi sender våre forsendelser med Posten. Du mottar en epost med ordrebekreftelse og deretter en epost , med angrerettsskjema, når varen er sendt fra oss. Varene leveres inn 3-5 virkedager fra bestilling. Vi utsteder en ordrebekreftelse som vedlegges alle forsendelser, fakturaen mottar du fra KLARNA og VIPPS  på e-post,

Betaling
Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes til deg fra KLARNA, og du kan velge å dele opp betalingen din hvis ønskelig, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Om ikke annet fremgår på fakturaen, er faktura- og betalingsoppfølgning overdratt til KLARNA. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser
Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst to måneder før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

  1. og ekspedisjonsgebyr
    og ekspedisjonsgebyr på kr 49,- kommer i tillegg til prisen på varene. Vi gir fri frakt på ordre over kr 1000,-

Returrett
Du har 14 dagers angrerett på første levering, regnet fra den dagen du mottar varen. Salgsvarer kan ikke returneres. Angrer du kjøpet, skal du for egen regning sende varen tilbake til adressen nederst på denne side, senest 14 dager etter at du mottok varen. Varen må være UÅPNET og i samme stand som da du mottok den.

Ved heving av kjøp og benyttelse av angrefrist, refunderer vi ordresummen (ikke portokostnad) innen 14 dager fra klagen er mottatt hos oss.

Reklamasjon
Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Klager
Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge.

Kundens ansvar om riktig adresse
Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er lagt da ordrene pakkes tidlig neste virkedag fra vårt lager.

Det er svært viktig at postnummer og gatenummer stemmer, da Posten er meget streng på at disse må være korrekte. Vi fraskriver oss ansvaret om kunden ikke har oppgitt korrekt adresse og vil da vente på en evt retur fra Posten før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordresum før tilbakebetaling.

C/O adresse viktig om du bor på annen adresse enn din folkeregistrerte
Bor du på en C/O adresse er det viktig at du får med fullstendig navn på den som er folkeregistrert på adressen.

Eksempel:
Annette Berger (ditt navn)
C/O Hilde Hansen ,Lakseodden 9, 3910 Porsgrunn (den du bor hos + gate/veinavn/by)

 

Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger
AFC tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor AFC sin kontroll.

AFC tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt bruk på produktet/emballasjen.

Endring av vilkårene
Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilbakebetaling ved e-handel
Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra AFC.